روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
خلق نهادهای نوین

یکی از اساسی ترین وبنیادی ترین نیازهای یک جامعه درحال پیشرفت و توسعه ، نهاد سازی است. به نظر می رسد ساخت ابزار ، وسائل پیچیده ومدرن درعرصه های مختلف ، توسعه تکنولوژی فضایی، فیزیک ،شیمی،نجوم و... این قدر دشوار نباشد که خلق یک نهادجدید ،مدرن و پایداردارد..

ازطرفی هیچ یک ازنهادها وشرکتهای امروز خلق الساعه ازآسمان به زمبن نیامدند..!!

تعاونیهای روستایی، تعاونی های تولید، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعتها، باشگاههای کشاورزان جوان، شرکتهای فنی مهندسی و... سایر نهادها مثل بانک خون

بانک مرکزی، موزه هنرتا ایستگاه آتش نشانی، انجمن هنرمندان و.. همه اینها زاییده تفکرات افرادی بودند که برای تحقق آرزوهایشان همواره با درهای بسته مواجه می شدند. ازطرفی شاهد تلف شدن سرمایه های مادی ومعنوی جامعه خویش بودندبویژه اینکه احساس میکردند ذهن های بی خانمان بی ثمرو رها، چون نشت آب ازدسترس مزرعه خارج شده وازبین می روند.

متاسفانه غیر از عده معدودی ازمحققین ومنصفین درعرصه ی اجتماع، بسیار اندکند کسانی که نوآوران و مبتکران اجتماعی را بشناسند وارج نهند.

ماچراغ برق ادیسون ، پنبه پاک کنی ویتنی ، تلگراف مورس، نسبیت انشتن را خوب میشناسیم اما کسی که شرکت با مسئولیت محدود را ابداع کرد نمی شناسیم.

ما شرکتهای تعاونی روستایی رامیشناسیم اما معدود افرادی با رایفایزن آلمانی مبدع ومتفکر خلاق شرکتهای تعاونی اشناهستند.

امروز نقش نهادهای اجتماعی وتاثیر آن درمدیریت شهررو روستا، کشوروحتی جهان، آنچنان قوی و قدرتمند است که دیگر نمی توان بدون وجود آنها زندگی کرد.

بدون استثنا بخش عمده ای از نوآوریهای نوآوری زا محصول تلاش نهادهاست..

نهاد ساختار اجتماعی کوچکی است که می تواند درجهت گیری اجتماعات بزرگ نقش بزرگتری ایفانماید.. ادامه دارد

 

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ