روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
   
شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٢
6:44:06 PM

اطلاعات جمعیت روستایی

تعداد خانوار

426839

جمعیت

1728923

مرد

862237

زن

866686

مرد 6 سال و بیشتر

764479

زن 6 سال و بیشتر

773668

مرد 10 سال و بیشتر

697715

زن 10 سال و بیشتر

709887

مرد 10-14 ساله

264971

زن 10-14 ساله

251357

مرد 15-29 ساله

291434

زن 15-29 ساله

297862

مرد 30-64 ساله

243801

زن 30-64 ساله

265426

مرد 65 ساله و بیشتر

62031

زن 65 ساله و بیشتر

52041

سطح سواد

مرد باسواد

628716

زن باسواد

558135

مرد محصل

194485

زن محصل

172120

اشتغال

مرد شاغل

463095

زن شاغل

110038

مرد بیکار

37032

زن بیکار

17866

ازدواج

دارای همسر

818894

بی همسر بر اثر فوت

58282

بی همسر بر اثر طلاق

8005

هرگز ازدواج نکرده

514298

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ