مکانیزاسیون کشاورزی
در ابتدای قرن بیستم یک اکیپ کشاورزی بهمراه زمین زیاد لازم بود تا هفته ها یک محصول کاشت و
برداشت شود و یک کشاورز تنها می توانست برای ده نفر غذا تولید نماید. امروزه ماشین الات اجازه
داده اند تا اراضی گسترده در یک منطقه در کمتر از یک ماه کاشت و برداشت شوند. همچنین امروزه
کشاورزان قادرند غذای بیشتری تولید کنند بطوریکه یک کشاورز امریکایی قادر است غذای 97
امریکایی و 32 غیر امریکایی را تامین نماید. علوم مهندسی در قرن بیستم تفاوتهایی را ایجاد نموده
است. تراکتور ، دروگر ، کمباین و صدها ماشین دیگر منافع مکانیکی به کشاورزان اهدا کرده اند که
کار انها را بسیار تسهیل نموده و همچنین به حرفه ای سود اور تبدیل نموده است. مکانیزاسیون
کشاورزی کارایی و بهره وری کشاورزی را بشدت افزایش داده است. علم مهندسی تاثیرات خود بر
بخش کشاورزی را از قرن نوزدهم با ابداع تراکتورهایی که با بخار کار می کردند و همچنین دستگاه
های کاشت، اغاز نمود. هنوز در برخی نقاط، کار کشاورزی با وسایل قدیمی مثل داس ، بیل و حتی
حیوانات انجام می شود که در اینصورت یک روز کاری کشاورز از قبل از طلوع افتاب شروع شده و تا
بعد از غروب افتاب ادامه دارد.
مکانیزاسیون کشاورزی تا قرن بیستم که با ظهور موتورهای احتراقی مواجه بود پیشرفت سریعی
نداشت. بموازات اینکه موتورهای احتراقی در صنعت حمل و نقل منبع قدرت اصلی شدند، بتدریج
جای اسب و موتورهای بخار برای کاشت ، داشت و برداشت را نیز گرفتند. بدین ترتیب شرایط تکامل
تراکتور فراهم شد و تحولی شگرف در کشاورزی پدید امد.
تعداد تراکتور در کشورهای توسعه یافته بطرز عجیبی افزایش یافت بخصوص در کشور امریکا. در سال
1907 تنها 600 تراکتور در این کشور استفاده می شد ، اما در سال 1950 تعداد این تراکتورها به
3400000 رسید. تغییرات عمده در طراحی تراکتورها عمدتا به قدرت اولیه موتور ، تراکتورهای همه
منظوره ، لاستیک های خاص ، طرز حرکت در مزرعه و چهار چرخ محرک در خلال ده های 1950 تا
1960 ادامه یافت.تغییرات عمده اخیر در این صنعت باعث شده است که تراکتورها حجم زیادی از
کارها را با استفاده از سیستم های اکترونیکی و کنترلی که البته همه تابع قدرت ان هستند انجام
دهند.
در حالیکه در شروع قرن بیستم امریکاییها تنها 16 میلیون جریب زمین ابی داشتند اما با استفاده از
ماشین الات و تجهیزات امروزه تا 62 میلیون جریب زمین را ابیاری می کنند. جالب است که این
تجهیزات قادرند بطور خودکار بین 150 تا 600 جریب زمین را ابیاری نمایند و در خلال ابیاری از کود و یا
سم نیز استفاده کنند.
در طول قرن بیستم در امریکا ماشین الات کشاورزی باعث شدند استفاده از نیروی کار کشاورزی تا
75 درصد کاهش یابد. ماشین الات باعث شد بمقدار زیادی وقت مردم و کشاورزان ذخیره شود.
تغییرات ایجاد شده در بخش ماشین الات کشاورزی با تغییرات تکنولوژیکی و ژنتیکی در تولید
محصولات همراه شد و نتایج پرباری را بهمراه داشت.
هم اکنون بدست اوردن استاندارد مکانیزاسیون در همه کشورهای جهان بعنوان یک هدف بزرگ در
قرن بیست و یکم مطرح می باشد.
ابزار ها ، تجهیزات و ماشین های قدرتمند امروزه به عنوان نهاده های اصلی و اساسی در کشاورزی
کاربرد دارند در واقع می توان گفت که یکی از مهم ترین نهاده ها می باشند. اصطلاح " مکانیزاسیون
" بطور عمده بعنوان جایگزینی برای کاربرد این نهاده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در بیشتر
کشورهای در حال توسعه بیش از 80 درصد از نیروی مورد نیاز کشاورزی بوسیله قدرت انسانی
تامین می شود در حالیکه در بیشتر کشورهای توسعه یافته قدرت انسانی کمتر استفاده می شود
و بیشتر از عملیات ماشینی و کنترلی استفاده می شود. انتخاب سطح استفاده از ماشین الات
کشاورزی و مناسبت این سطح انتخاب اثرات مستقیم و معنی داری در سطح دسترسی به تولیدات
کشاورزی( افزایش کارایی زمین و نیروی کار ) و سوددهی فعالیت کشاورزی و محیط زیست دارد و
همچنین بر کیفیت زندگی افرادی که در زمینه کشاورزی فعالیت می کنند نیز تاثیر بسزایی دارد.
بطور کلی در موقعیتی که توسعه زمین های کشاورزی محدود است کاربرد ابزارها و ماشین الات
پیشرفته بخودی خود نمی تواند عملکرد واحد زراعی را افزایش دهد. بهر حال دسترسی به سود
کامل همراه با استفاده از نهاده های کشاورزی پیشرفته همانند بذر توسعه یافته ، کود و سم
مناسب نمی تواند بدون ابزار ها و ماشین الات پیشرفته حاصل شود. در شرایطی که زمین یک عامل
محدود کننده نیست افزایش قدرت مزرعه می توان مستقیما تولید را با افزایش منطقه کشت یا تعداد
حیواناتی که یک نفر می تواند نگهداری نماید تحت تاثیر مثبت قرار دهد.