روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

صندوق توسعه کشاورزی

جایگاه و اهمیت صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

نویسنده:احمد قربانی

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

 مقدمه

        در سال 1383 ارزش افزوده بخش کشاورزی حدود 152 هزار میلیارد ریال بوده است . ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز 161 هزار میلیارد ریال بوده است . ارزش افزوده این دو بخش تقریبا نزدیک بهم است . ولی مانده تسهیلات بانکی که بخش کشاورزی دریافت کرده در همین سال 85 هزار میلیارد ریال بوده است . در صورتیکه مانده تسهیلات بانکی به  بخش صنعت و معدن 172 هزار میلیارد ریال بوده است.

       این دو رقم بیانگر این است که بخش کشاورزی نتوانسته است تسهیلات بانکی مورد نیاز خود را جذب کند. هرچند قانونگذار در برنامه سوم و چهارم تصویب نموده که باید حدود 25 درصد تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی اختصاص یابد ولی این رقم هم اکنون حدود 8/16 درصد است . به عبارت دیگر بخش کشاورزی از 9 درصد تسهیلات بانکی که قانونگذار در اختیارش قرار داده است نتوانسته است استفاده کند. 9 درصد یعنی رقمی معادل 50 هزار میلیارد ریال .

      هم اکنون متوسط وامهای پرداختی به کشاورزان 10 میلیون تا 50 میلیون ریالی است . یعنی با این رقم می توان  به یک ملیون کشاورز وام 50 میلیون ریالی پرداخت نمود. یا به همه شاغلان بخش کشاورزی وام 20 میلیون ریالی پرداخت شود. اگر این اتفاق بیافتد قطعاٌ انقلابی در کشاورزی ایران رخ خواهد داد. با این وامها کشاورزان می توانند تولیدات بخش را چند برابر کنند . یعنی اگر بتوان خواسته قانونگذار مبنی بر اختصاص 25 درصد تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی را عملی کرد ، ایجاد تحولی بزرگ در بخش کشاورزی ایران دور از انتظار نیست .

در نتیجه سوالات اصلی که در این زمینه مطرح می شود اینست که

  • 1- دلایل عدم جذب تسهیلات بانکی توسط کشاورزان چیست؟
  • 2- موانع و مشکلات کشاورزان برای دریافت تسهیلات بانکی چیست ؟
  • 3- کشورهای دیگر برای رفع این مشکلات چه راه حل هایی اندیشیده اند ؟

 کلید واژه ها

صندوق: کلیه صندوقهای قرض الحسنه و یا اعتباری فعال در روستاها 

شرکت مادر تخصصی : شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

بانک : بانک کشاورزی

اعتبارات خرد : وامهای اندک  که هم اکنون می توان به وامهای کمتر از 10 میلیون ریال اتلاق کرد.

منابع رسمی : بانکها و صندوقهای قرض الحسنه و اعتباری

منابع غیر رسمی : دکان داران ، سلف خران، میدان داران ، نزول خوران و .....

1- دلایل عدم جذب تسهیلات بانکی توسط کشاورزان

      شاید این فرضیه ابتدا در ذهن تداعی شود که علت عدم جذب تسهیلات بانکی  نیاز  کمتر آنها به تسهیلات بانکی باشد. ولی این فرضیه با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است ، رد می شود. بطور مثال: در تحقیقی که نجفی و یعقوبی (1384) تحت عنوان  « تأمین مالی خرد بعنوان راهکاری نوین برای کاهش فقر روستایی» انجام داده بودند  یک  نمونه  216 تایی از کشاورزان  استان فارس را انتخاب کرده بودند. در این نمونه  6/36 درصد از کشاورزان توانسته بودند از  منابع رسمی (بانکها و صندوقهای قرض الحسنه )  وام دریافت کنند. یعنی حدود 4/63 درصد موفق به دریافت وام از منابع رسمی نشده اند.  1/24 درصد ازکشاورزان که نیاز مالی آنها شدید بوده است به سراغ  منابع غیر رسمی ( سلف خر ها ، دکان دار ها و .. ) رفته  و  وام دریافت کرده بودند . و مابقی  3/39 درصد وام دریافت نکرده بودند ولی اظهار کرده بودند که در صورت دسترسی ، برای افزایش تولید مایلند وام دریافت کنند.

     کشاورزان این وامها را برای مقاصد مختلفی از جمله تولید ، پرداخت بدهی و یا نیاز های دیگر دریافت می کنند در این تحقیق ، نشان داده  شده که  9/51 درصد وام دریافتی از منابع رسمی برای مصارف تولیدی دریافت شده بود. و مابقی برای تعمیرات ، پرداخت بدهی و سایر مصارف استفاده شده بود. دریافت کنندگان وام از منابع غیر رسمی نیز 4/40 درصد از اعتبارت خود را برای بخش تولیدی و 8/28 درصد برای پرداخت بدهی و 8/30 درصد برای سایر مصارف استفاده کرده بودند . می توان گفت که اصلی ترین دلیل دریافت اعتبار توسط کشاورزان از منابع رسمی و غیر رسمی مصارف تولیدی می باشد. در این تحقیق کشاورزان به سه دسته درآمدی : کم درآمد ، متوسط و بالا تقسیم شده است. اقشار کم درآمد توانسته بودند  8/24 درصد وام از منابع رسمی و 1/42 درصد وام از منابع غیر رسمی را جذب کنند. لذا در این تحقیق نشان داده شده ، که اقشار کم درآمد دریافت کننده اصلی وام از منابع غیر رسمی هستند. .       

     سوال دیگری که مطرح می شود این است که  کشاورزان وام را با چه مبلغی و با چه شرایطی نیاز دارند . در تحقیق دیگری که مقدس فریمانی (1384 ) در مقاله خود تحت عنوان « زمینه یابی تشکیل صندوقهای اعتباری روستایی شرق استان تهران» انجام داده است ، دریافت که اکثر پاسخ گویان در صورت نیاز به پول ابتدا به بانک و صندوقهای قرض الحسنه و سپس به اقوام و آشنایان مراجعه می کنند. پاسخگویان معتقدند صندوقهای اعتباری روستایی باید بتوانند تا سقف 500 هزار تومان وام به راحتی به آنها اعطا کند و نرخ سود و بهره آن نیز نباید بیشتر از 16 درصد باشد . همچنین حق عضویت دریافتی   باید در حد توان آنها باشد . دریافت وثیقه به صورت سفته و یا ضامن باشد. از نظر پاسخگویان عواملی همچون کمک مالی دولت به تشکیل صندوق اعتباری ، نحوه مدیریت صندوق ، ایجاد اعتماد در اعضا نسبت به مسئولان صندوق و فراهم کردن شرایط باز پرداخت بموقع وامهای دریافتی از جمله عوامل مؤثر بر استمرار فعالیت های صندوقهای اعتباری محلی است.  

2- موانع و مشکلات کشاورزان برای دریافت تسهیلات بانکی چیست ؟

     موانع و مشکلاتی که کشاورزان به آن اشاره می کنند بطور کلی عبارت است از نداشتن وثیقه مورد قبول بانک ، سیستم پیچیده اداری بانکها ، عدم هماهنگی مابین نیاز کشاورز به وام و پرداخت وام توسط بانک و هزینه دریافت وام از بانک می باشد. تحقیقی که در این زمینه انجام گرفته است مربوط به آقای نجفی می باشد . آقای نجفی [iii] (1382) در طرح پژوهشی خود تحت عنوان بررسی هزینه تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی و راهکارهای بهینه جایگزین تأمین سرمایه توسط بخش دولتی آورده است که 6/36 درصد از زارعین نیازمالی خود را از منابع رسمی و 1/24 درصد از منابع غیر رسمی برطرف کرده اند. مدت زمان دریافت وام در منابع غیر رسمی بطور متوسط حدود 15 روز و از منابع رسمی بطور متوسط حدود 36 روز بوده است . از طرف دیگر کشاورزان با درآمد بالاتر دریافت کننده اصلی وام از منابع رسمی بوده است . ترکیب هزینه های  دریافت وام از منابع رسمی بطور متوسط 68 درصد آن را کارمزد بانک و 32 درصد را هزینه های پنهان مانند هزینه ایاب و ذهاب و غیره تشکیل می دهد. ولی ترکیب هزینه های  دریافت وام از منابع غیر رسمی حدود 83 درصد آن را بهره و 17 درصد آن را هزینه های پنهان تشکیل می دهد. هزینه پرداختی بابت دریافت وام  اعم از نرخ سود بانک و هزینه پنهان از منابع رسمی حدود 37/19 درصد و از منابع غیر رسمی حدود 41/28 درصد بوده است .  لذا ایشان نتیجه گرفته که پرداخت وام از منابع رسمی به نفع کشاورز است .

      حال اگر راه حل را در کاهش ضوابط بانکها و عدم درخواست وثیقه از کشاورزان جستجو کنیم این موضوع با مقاومت بانکها روبرو می شود . بانکها حاضر به تغییر مقررات خود نیستند. این موضوع مربوط به کشور ما نیست . در همه کشورها بانکها اینگونه هستند.

     راه حلی که کشاورزان و صاحبنظران اقتصاد کشاورزی پیشنهاد می کنند ، صندوق های اعتباری کشاورزی و روستایی است .  یعنی کشاورزان در هر منطقه دور هم جمع شوند و تشکیل صندوق تعاونی اعتبار دهند. این صندوقها توسط خود کشاورزان اداره می شود. در نتیجه هزینه ای برای دولت در بر نخواهد داشت . ولی موضوع اساسی اینجاست که موضوع تشکیل صندوق های اعتباری بین کشاورزان در ایران یک سابقه 60 ساله دارد. صندوقهای زیادی تشکیل شده اند. یک صندوق آن تبدیل به بانک کشاورزی شده و مابقی هم ورشکست شده اند. برای اینکه صندوقهای تشکیل شده در روستاها به سرنوشت صندوقهای قبلی گرفتار نشوند. باید علل شکست این صندوقها بررسی شود . تابحال در مورد علل ورشکستگی صندوقهای اعتبار روستایی در کشور تحقیقی انجام نشده است .

     در کشور های دیگر به این نتیجه رسیده اند که شرکت های تعاونی اعتبار و تشکل های اعتباری کشاورزان اگر دولت از آنها پشتیبانی نکند ورشکسته می شوند . چون احتمال وقوع خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی و غیر طبیعی محصولات کشاورزی و درآمد کشاورز را تهدید می کند . در نتیجه کشاورزان قادر نخواهند بود اقساط وامهای خود را باز پرداخت نمایند . همین موضوع باعث می شود تشکل های اعتباری وابسته به کشاورزان آسیب پذیر باشند. موضوع دیگری که همیشه مطرح بوده ، عدم آگاهی کشاورزان از  مدیریت یک واحد اعتباری است .

 3- کشورهای دیگر برای رفع این مشکلات چه راه حل هایی اندیشیده اند؟

      با نگاهی به ساز و کار تامین سرمایه در سایر کشورهای جهان ملاحظه می کنیم که در این کشورها بخش دولتی در ارتباط تنگاتنگ و تعریف شده ای با بخش های تعاونی و تشکل های مردمی دارند . با مطالعه صندوقهای اعتباری کشاورزی  در کشورهای آمریکا ، هندوستان و ژاپن و رابطه آن با دولت می توان این مشکلات را حل نمود.

     در کشور آمریکا مسئولیت صندوقهای تعاونی اعتباری کشاورزی بعهده آژانس خدمات مزرعه است . این آژانس از یک دفتر مرکزی ، و در هر ایالت یک دفتر تشکیل داده است . این آژانس در هر روستا و یا یک منطقه کشاورزی یک شعبه یا دفتر محلی تاسیس نموده است . ساختار دفتر مرکزی آژانس شبیه یک موسسه دولتی است . این دفتر سیاست گذاریهای مربوط به پرداخت وام و انواع پرداختهای انتقالی دولت به کشاورزان را انجام می دهد. ولی از طرف دیگر دفاتر محلی آژانس ، ساختار سازمانی مانند شرکت تعاونی اعتبار روستایی دارد . مدیریت دفاتر محلی از میان کشاورزان و توسط کشاورزان انتخاب می شوند.

وظیفه دفاتر محلی عبارتند از :

الف ) پرداخت وام مستقیم با بهره کم به کشاورزان

ب ) تضمین وام کشاورزان نزد بانکها . ضمانت نامه صادره از طرف این دفاتر حکم وثیقه را برای بانکها دارد.

ج ) پرداخت  قسمتی از سود بانکی وام دریافتی کشاورزان از بانکها

     بدین ترتیب صندوق های اعتباری که در روستاها به کشاورزان وام پرداخت می کنند. مورد حمایت و پشتیبانی دولت مرکزی هم هستند . دولت از طریق این صندوقها سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تشویق می کند و در ضمن کشاورزان که وثیقه کافی برای دریافت وام در دست ندارند از این طریق می توانند وام بانکی دریافت کنند. از طرف دیگر چون مدیریت دفاتر محلی از کشاورزان تشکیل شده است در نتیجه دولت هزینه کمتری متحمل می شود.

     در کشور هندوستان حدود 93 هزار انجمن اعتبار کشاورزی اولیه فعالیت می کنند . هر سه یا چهار انجمن اعتبار کشاورزی در یک منطقه تشکیل یک بانک مرکزی منطقه ای را می دهد . این بانکها تحت نظر بانک ملی کشاورزی هندوستان فعالیت می کنند. دولت برای کمک به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مبلغی را در اختیار بانک قرار می دهد تا در اختیار انجمن ها قرار دهد . از این طریق کشاورزان می توانند مبلغ بیشتری از تسهیلات بانکی را جذب نمایند. در ضمن انجمن ها کشاورزان را برای دریافت وام به بانکها معرفی می کنند. در نتیجه مشکل وثیقه کشاورزان را نیز برطرف شده است .

     در کشور ژاپن فرصتهای پرسود تری در بخش صنعت وجود دارد. لذا تامین مالی بخش کشاورزی و روستایی با مشکلات زیادی روبرو است . برای رفع این مشکل تعاون های روستایی و کشاورزی تشکیل شده است . این تعاونی ها نقش اساسی در برآورده ساختن نیازهای اعتباری کشاورزان ژاپن ایفا می کنند. این تعاونی ها به فعالیت های معمول کشاورزی و هزینه های دیگر کشاورزان مانند هزینه های پزشکی و مسکن نیز اعتبار پرداخت می کنند.

     دولت ژاپن برای تقویت تعاونی ها و پرداخت بیشتر وام های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سال 1953 شرکت اعتباری کشاورزی ، جنگلداری و شیلات ژاپن را تاسیس نمود . این شرکت مسئول اعطای وام های بلند مدت با بهره کم به تعاونی های کشاورزی می باشد. تعاونیها با این مبلغ دریافتی می توانند به اعضای خود و شرکتهای فعال در زمینه کشاورزی، جنگلداری ، شیلات و نیز صنایع غذایی طبق سیاست های دولت وام بیشتری پرداخت کنند . 

      تأمین نقدینگی شرکت اعتباری کشاورزی از طریق فروش اوراق قرضه در بورس سهام با نرخ بهره جاری کشور انجام می گیرد. از آنجایی که شرکت نقدینگی خود را با بهره جاری کسب می کند و موظف است آنرا با بهره کمتر به تعاونی ها اعطا کند در نتیجه با کسر بودجه مواجه می شود. این کسر بودجه هر ساله از طریق پرداخت سوبسید توسط وزارت کشاورزی ، جنگلداری و شیلات تأمین می شود.  

     در نتیجه کشورهای دیگر برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مبادرت به توسعه شرکتهای تعاونی اعتبار در روستاها و مناطق کشاورزی نموده اند . از طرف دیگر یک نهاد دولتی نیز موظف به پرداخت وام با بهره کم و یارانه به این تعاونی ها است .

     در کشور ها نیز برای اینکه تعاونی ها بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند و فعالیت ها جاری خود را توسعه بخشند می بایستی نهادی برای تقویت این تعاونی ها در دولت تشکیل شود.

 4 - صندوقهای تشکیل شده برای گسترش اعتبارت خرد روستایی در ایران 

     در سالهای اخیر، صندوق های قرض الحسنه و صندوقهای اعتباری در مناطق مختلف روستایی تشکیل شده است . این صندوقها کلاً به دو دسته تقسیم می شود. صندوقهایی که توسط سازمان تعاون روستایی تشکیل می شود و صندوقهایی که توسط شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی تأسیس می شود .

4 - 1- سازمان تعاون روستایی ، تعدادی صندوق قرض الحسنه روستایی در روستاهای کشور تأسیس نموده است . بجز صندوق قرض الحسنه زنان روستایی که طبق قانون کمک هایی دریافت می کند سایر صندوقها کمک قابل توجهی دریافت نمی کنند. صندوق قرض الحسنه زنان روستایی بر طبق طرح حضرت زینب کبری (س) هر ساله کمک هایی دریافت می کند.  سازمان تعاون روستایی بر اساس توافق انجام گرفته با بانک کشاورزی ، هر ساله تسهیلاتی از محل اعتبارات تبصره 3 لایحه بودجه بعنوان سرمایه در گردش در اختیار شرکتهای تعاونی روستایی زنان ، که همة اعضای آن را زنان تشکیل می دهند قرار می دهد. در این طرح بجای وثیقه از ضمانت زنجیره ای استفاده می شود.   

4 - 2- در سال 1382  شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر اساس ماده 12 قانون تأسیس وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد. این شرکت موظف به تشکیل صندوقهای غیر دولتی در بخش کشاورزی و حمایت از آنها شد .

به استناد همین مصوبه ، دولت علاوه بر کمک های بودجه ای مبلغ هزار میلیارد ریال برای کمک به سرمایه اولیه این صندوقها از محل فروش اموال و امکانات مازاد پیش بینی  نمود. هیئت وزیران نیز برای اجرای این قانون سه اقدام اساسی زیر را به تصویب رسانده است :

الف ) تشکیل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به همین منظور

ب ) اجازه به وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین بخشی از سرمایه اولیه صندوقهای غیر دولتی

ج ) ملزم کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تجهیز منابع صندوقهای غیر دولتی

اهداف شرکت 

     مطابق اساسنامه این شرکت وظیفه حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را بعهده دارد . این شرکت موظف است از سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های زراعت ، باغبانی ، دامداری ، جنگل و مرتع ، شیلات و آبزیان ، و صنایع مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی حمایت بعمل آورد. این شرکت پنج وظیفه عمده را بعهده گرفته است .

الف ) تشکیل صندوقهای غیر دولتی با مشارکت تولید کنندگان بخش کشاورزی

ب ) پیگیری و دریافت کمک های دولت

ج ) کمک به تجهیز منابع صندوقهای غیر دولتی

د ) اعطای تسهیلات و کمک به صندوقهای غیر دولتی

ه ) تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری

     در اساسنامه مذکور چارچوب حاکم بر نحوه مشارکت، سرمایه گذاری ، نحوه اداره صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اهداف و وظایف آنها را تعیین می کند. بر همین اساس ابتدا صندوقها تشکیل می شود. سپس شرکت مبلغی را به عنوان کمک به صندوق پرداخت می کند. که این کمک بر اساس میزان سهم آورده کشاورزان خواهد بود. در حال حاضر حداقل سهام تولید کنندگان در این صندوقها 51% درصد پیش بینی شده است و حداکثر سهام دولت (کمک شرکت )  نباید بیش از 49% درصد باشد .

 

اهداف و وظایف صندوقها

الف ) اعطای تسهیلات

ب ) تضمین تولید کنندگان برای اخذ تسهیلات بانکها

ج ) دریافت کمک های مالی و اعتباری

د ) حمایت از تولید کنندگان و فعالان در مواقع بحرانی

 5- نتیجه گیری و پیشنهادات  :

 5 -1 - بخش کشاورزی هم اکنون نتوانسته است میزان اعتبارات بانکی که در برنامه چهارم اختصاص یافته جذب نماید . عدم جذب این اعتبارات به منزله عدم نیاز کشاورزان نیست . بلکه عدم جذب به منزله عدم دسترسی کشاورزان در جذب این اعتبارات است . در نتیجه باید راهکارهایی را جستجو نمود تا دسترسی کشاورزان به اعتبارات افزایش یابد.

5 - 2 -  مناسب ترین راه کار برای افزایش دسترسی کشاورزان به اعتبارات بانکی تشکیل صندوق های اعتباری در روستاها بعنوان نهادی مکمل بانک می باشد. 

5 - 3 - در روستاها می بایست یک واحدی به نام صندوق قرض الحسنه یا صندوق اعتباری که توسط کشاورزان و روستائیان اداره می شود، تأسیس و راه اندازی شود. هم اکنون این وظیفه را قانون بعهده شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گذاشته است

5 - 4- این صندوقها می بایست بتوانند تا مبلغ خاصی از تسهیلات را بصورت فوری به کشاورزان اعطا نمایند. در یکی از این تحقیقات عنوان شده بود که حداقل این صندوقها بتوانند وامهایی به مبلغ پانصد هزار تومان را به راحتی در دسترس کشاورزان قرار دهد. این مبلغ با توجه به نرخ تورم و دیگر مسائل می تواند تغییر کند.

5 - 5- کارکرد این صندوقها نباید موازی با کارکرد بانکها باشد بطوریکه مجبور باشیم در آینده آنها را در بانکها ادغام کنیم و یا اینکه آنها را به بانک تبدیل کنیم .  بلکه این صندوقها باید مکمل بانکها باشد. یعنی کارکرد شرکت مادر تخصصی و صندوقهای زیر مجموعه آن نباید بطرفی سوق داده شود که این مجموعه به بانک تبدیل شود و یا در بانک ادغام شود.

5 - 6- کشاورزان فقیر باید بتوانند از تسهیلات این صندوقها استفاده کنند ، در نتیجه میزان فقر در روستاها کاهش خواهد یافت. 

5 - 7 - این صندوقها توسط روستائیان اداره می شود. در نتیجه این صندوقها با هزینه ای اندک اداره  می شوند . در ضمن برای پرداخت وام و تسهیلات به کشاورزان از وثیقه های مناسب  مانند سفته ، ضمانت زنجیره ای بین کشاورزان و دیگر روشها ی مرسوم استفاده می کنند. با این روش می توان اعتبارات خرد  را با سهولت بیشتر در اختیار کشاورزان قرار داد. 

5- 8  -  چون توان مالی کشاورزان و روستائیان بسیار اندک می باشد، در نتیجه این صندوقها باید به نحوی توسط بانک و یا دولت مورد حمایت قرار گیرند. تا این صندوقها بتوانند میزان تسهیلات  خود را افزایش دهند . طبق قانون، شرکت مادر تخصصی وظیفه دارد قسمتی از سرمایه های این صندوقها را تأمین کند. و بانکها نیز باید بتوانند از طریق صندوقها، اعتبارات خرد را در اختیار کشاورزان قرار دهند. 

 

صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ