روستای من دوستان ما(باشگاه کشاورزان جوان)
خدایا برای تو حرکت می‌کنیم تمام سعی خود را به کار می‌گیریم ، هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم و فردا را به تو می‌سپاریم
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
» سلام.... :: ۱۳٩٦/۳/۱۸
» جمعیت بانوان تولیدکننده صنایع دستی خورشید باران :: ۱۳٩٥/٧/۱٩
» زندگی ؟ :: ۱۳٩٥/٦/٢٥
» سلام.. :: ۱۳٩٥/٦/۱٦
» سلام :: ۱۳٩٤/٥/٢۸
» سلام... :: ۱۳٩٤/٥/۱
» بعثت.. :: ۱۳٩٤/٢/۱
» شکوفه سیب..! :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» هیجده بهار :: ۱۳٩٤/۱/۳
» شکوفه سیب :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٥
» بهترین وزن مرغ برای خرید چقدراست؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» استراتژی :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» نویسنده: برای فردا - :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» ده نکته برای انگیزش گروه :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٧
» چقدر امیدوار می شوم . :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» هر چه بهتر بیشتر :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» اربعین. :: ۱۳٩۳/٩/٢۱
» کلوچه.. :: ۱۳٩۳/٧/۸
» نقاره می‌زند طوس :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» دلشکسته... :: ۱۳٩۳/٦/٩
» ..با اجازه بزرگترا..!!؟ :: ۱۳٩۳/٦/٢
» دویدن ما... :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» ) آدم فضول: :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» ذهن بیمار :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» دکتری که دعای خیر مردم محروم را همواره با خود دارد.. :: ۱۳٩۳/٥/٥
» ابن ملجم مرادی! :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» نعم العبد..انه اواب.. :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» کتابخانه... :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» قارچ غول پیکر..!؟ :: ۱۳٩۳/٤/٧
» ۱۳٩۳/٤/۱ :: ۱۳٩۳/٤/۱
» از خودم نیست.. :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» یک پیمان.. :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» روستای ما خونیک در خراسان جنوبی :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» خواص عجیب 'توت :: ۱۳٩۳/۳/۳
» نویسنده: چه فایده ای داره :: ۱۳٩۳/۳/٢
» مردی مرغک کوچکی :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» انس با مناجات :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور :: ۱۳٩۳/٢/٧
» بزرگ که میشیم یادمون میره..!!؟؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱
» تسلیت برای یکی از دوستان ما.. :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» جوانان روستایی استان خراسان :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» همه خودشان را فرهنگی می دانند..!! :: ۱۳٩۳/۱/۳
» "مصطفاهای " ما :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» سیب غول پیکر 1.2 کیلوگرمی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» خرید عید..!!؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» بهترین روز عمرم.. :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» یک پدیده جدید و مهم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» سلام.. :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» عمار نامه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» اسبای بی ادب..!! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» می نگریم ومی رویم... :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» نامهربان من.. :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» وضعیت جهانی جوانان :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» یافته های کلیدی و راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» میوه هایی که محققین ژاپنی را مسلمان کرد..!! :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» بی قرار توام و ... :: ۱۳٩٢/٩/۳
» دستها... :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» استفاده از هنربرای... :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» ناقص کمال زا..!! :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» خودیابی خودسوز :: ۱۳٩٢/۸/٧
» خبره گزینی و نخبه پروری..!؟ :: ۱۳٩٢/۸/٦
» نیک ترین بدی..! :: ۱۳٩٢/۸/٦
» افسانه ها..! :: ۱۳٩٢/۸/٥
» درمسیر خویشتن از رهسپاران کن مرا... :: ۱۳٩٢/۸/۳
» ایران تشنه یک قطره مدیریت آب است! :: ۱۳٩٢/۸/٢
» سلام.. عید غدیر مبارک.. :: ۱۳٩٢/۸/۱
» فوکویاما و شیعه..!! :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» نکته هایی بسیارمهم در موفقیت کسب و کار :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» دل به دریا زده ام گرچه کویرم آقا :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» از حامد :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» و شایسته این نیست که باران ببارد و در پیشوازش دل من نباشد :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» 50 تا 60 درصد آب چگونه هدر میرود...! :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» آثارو اثردرک عیدقربان :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» صفحات صبحگاهی2 :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» اندیشه به اندیشه :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» بهترین زندگى‏ها .. :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» و سرشار ازتنهایی و آزادی :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» چگونه قلب آدمی عرش الرحمن میشود :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» آمارهای متناقض سوادآموزی... :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» مارانرسد جزاینکه اورا دوست بداریم..!! :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» گذشته همان حال زمان دیده..!!؟؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» وقتی به ما توهین میشود.. :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» 18خاصیت لیموترش.. :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» امیدبخش ترین آیه.. :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» بدون شرح..!! :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» بی نظیری خودت را کشف کن!! :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» یک مسئول سابق جهاد سازندگی: :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» زندگی همچون یک بازی است. :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» بیم‌ها و امیدهای اقتصادی مذاکره با آمریکا :: ۱۳٩٢/٧/۸
» هرگز بعد ازخوردن انگور آب سرد ننوشید.. :: ۱۳٩٢/٧/٦
» مهارتهای زندگی..! :: ۱۳٩٢/٧/٦
» جوانی و ویژگی های او.. :: ۱۳٩٢/٧/٥
» تشکلهای مردم نهاد روستای سنو :: ۱۳٩٢/٧/٥
» ارزش دوران جوانی.. :: ۱۳٩٢/٧/٥
» برای چه فاصله‌ای برنامه ریخته‌ای؟ :: ۱۳٩٢/٧/٤
» دستان خالی :: ۱۳٩٢/٧/٤
» یُسر وجود :: ۱۳٩٢/٧/٤
» تمامیت در ارتباط..!؟ :: ۱۳٩٢/٧/٢
» تازه‌ترین توصیه رهبر معظم انقلاب برای مطالعه :: ۱۳٩٢/٧/۱
» یک شعرزیبا از قیصرامین پور :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» منابع کلسیم را بشناسیم... :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» محیط های کارونسلهای مختلف.. :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» چگونه شرح دهم عمق خستگی ها را ؟ :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» تذکر.. :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» شکرانه توانگری :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» درایران 1/5برابر متوسط جهانی دربخش کشاورزی آب مصرف میکنیم.. :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» دختران جوان روستایی :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» نقش محبت و مهر ورزی در فرایند تعلیم و تربیت از نظر اسلام :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» نرخ خرید تضمینی ۲۴ محصول در سال ۹۳ اعلام شد/ گندم ۱۰۵۰ تومان :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» نمی‌‏توان بى‌گُدار به آب زد. :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» دست‌های خالی ما :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» بزرگترین فتنه آدمی.. :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» عدس «دارویی» :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» پرورش گیاهان زینتی در آب :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» پتانسیل آب درخاک :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» گلخانه...گلخانه... :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» جهاد سازندگی(ره) :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» مروری بر برنامه‌های رحمانی فضلی برای وزارت کشور :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» اگه دلتون خواست بزارید مردم... :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» آینده ازآن ماست.. :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» با مهارت زندگی کنید.. :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» حرمت نفس ده پایه دارد و بر اساس ان تعریف می شود :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» ساخت دستگاه جداسازی کلاله از گلبرگ زعفران توسط مبتکر خراسانی :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» کشاورزی در ایران، معمایی ساده اما پیچیده :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» ایران تنها کشور تولیدکننده مواد ارگانیک در D8 :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» ارزیابی سیستمی در ترویج کشاورزی با بودجه دولتی :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» پیامک اکبر بدون تغییر برای آقای ضرغامی :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» شرح وظائف دفتر امورشکلهای بخش کشاورزی.. :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» مناظره تلویزیونی... :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» انتشارات نسیم آبادی :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» مرا ایهاالعزیز! :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» ارمغان اعتماد به نفس.. :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» ا اعتماد به نفس به جنگ مشکلات بروید :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» آقای رییس جمهور.. :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» زندگی کنید اما با مهارت :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» (شوراها) :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» خواص خرما..! :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» چگونه نماد‌های غرب مقبولات ایرانیان را تغییر می‌دهد..!؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» آغاز بکار شوراها.. :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» زندگی بسیار ساده مقام معظم رهبری :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» دوراهی زندگی..!! :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» حکایت مدیران با قلیان..!!؟؟ :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» حکایت+زبان تبر :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» عروسک خربزه Aulacophora foveicollis :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» مزایایی و معایب کشت گلخانه ای :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» آفت‌کش‌ها عامل زوال عقل هستند. :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» مرغ باغ ملکوت.. :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» یافته های کلیدی و راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» کجاسرمایه گذاری کنیم .. :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» قهرمان جودو( فکروشو بکن) :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» مشکلات زندگی.. :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» منابع وروشهای تامین انرژی برای ذهن :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» ظرفیتها..!!؟؟(1) :: ۱۳٩٢/٦/٩
» کشاورزی ارگانیک: خاک سالم، گیاه سالم، انسان سالم :: ۱۳٩٢/٦/۸
» یونجه، مهم ترین گیاه علوفه ای جهان :: ۱۳٩٢/٦/۸
» ۱۳٩٢/٦/۸ :: ۱۳٩٢/٦/۸
» ۱۳٩٢/٦/٦ :: ۱۳٩٢/٦/٦
» وقتی پرنده ای زنده است :: ۱۳٩٢/٦/٥
» دلنبشته..!! :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» مدیریت دانش چیست؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» وداع امام سجاد(ع) با ماه رمضان: :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» دلنبشته...! :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» رییس جمهور..جدید :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» کجا بودم ای عشق ؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» رمضان است حال من خوب است.. :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» سالی یکبار من عاشق نشوم می میرم :: ۱۳٩٢/٥/٥
» 19 :: ۱۳٩٢/٥/٥
» نهایت مهرورزی ... :: ۱۳٩٢/٥/٥
» تبیین ابعاد مطالبات مقام معظم رهبری از شعار« تولید ملی ، حمایت از کار و :: ۱۳٩٢/٥/٢
» زمان حال... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» عشق و عاشقی :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» اردو ی روستایی :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» گفتگو.. :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» جمعه...... بگو که شنبه نیاید... :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» متاسفانه گزارش..!!؟؟ :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» آینده نگری.. درطرحها.. :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» سلام...!! :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» ای میهمان آدینه..!! :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» میز روستا.. :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» درپاسخ به سئوال ومشکل یکی ازبچه ها..!؟ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» بهار فرارو..... :: ۱۳٩٢/٤/٥
» شور دیدار...ازفاضل نظری :: ۱۳٩٢/٤/۱
» روزملی جوان..!! :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» صبحانه.. برای اصغر.. :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» حماسه حضور..... :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» سوم شعبان.... :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» خدایا..... :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» مهمترین توصیه‌ .. درکلام رهبری معظم :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» سلام.... :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» خوب انتخاب کنیم.... :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» سلام... :: ۱۳٩٢/۳/۸
» سلام.. :: ۱۳٩٢/۳/٧
» سلام .... :: ۱۳٩٢/۳/٥
» چشم به راه سپیده.. :: ۱۳٩٢/۳/٢
» کارت شناسایی من.. :: ۱۳٩٢/۳/۱
» دوستان ما.. سعید جلیلی.. :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» نور علی شوشتری هستم اهل روستای ینگجه.. :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» کاشتن ونکاشتن ..مسئله این است.. :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» سرود.. :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» سرود ملی :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» شب آرزوها... :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» مقام رضوان چگونه حاصل می‌شود؟ :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» می خواهم به روزباشم... :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» دوستـی با ایـن اشـخاص را به هم بزنیـد..??!! :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» کوچولو....نازی... :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» یک خاطره یک تذکر.. :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» اکبر یک مهاجر مومن است .. :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» مرد.. :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» کلیدهای طلایی حل مشکلات... . :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» مو من اجازه نداردآبروی خودش راببرد..!! :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» وقتی پرنده ای زنده است... :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» هرروز صبح، آدمها، پرندگان، جانها :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» جوانان روستایی...کریم آباد :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» بررسی اجمالی طرح باشگاهها.. :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» شرکت های دانش بنیان... :: ۱۳٩٢/٢/٩
» باشگاه کشاورزان جوان: :: ۱۳٩٢/٢/۸
» ویکی روستا :: ۱۳٩٢/٢/٧
» سلام.. :: ۱۳٩٢/٢/٧
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٢/٢/٧
صنوبری
این اولین گام است.. وبرای حرکت همین کافی است• انی ذاهب • من رونده ام . من نمیتوانم بمانم. و علامت این حرکت همین است که به گذشته حسرت نمی خورم. این کافراست که حسرت گذشته رادارد: یالیتنی کنت ترابا... کاش خاک بودم. کاش رویشی داشتم کاش.. پس باید امیدوارانه حرکت کرد اما به کجا..؟ •الی ربی• انسان آمده تا به سنگ و در و دیوار حرکت بدهد. چشمه ها هستند، درختان زنده اند، خاک مزرعه ما نفس میکشد،این منم که باید از این ها بهره بگیرم..چرا..سیهدین.. کسی که راه افتاد هدایت میشود وبرای شروع همین کافی است: انی ذاهب..** ********** *************************** *************************** سرود ملی جوانان روستایی ؛ آفتاب از پشت کوه آمد برون* صبح از چشم اهالی سر زده ست* مرغ رخوت ناک خواب آلودگی* بازهم از این حوالی پر زده ست* هم صدا در کار آبادانی اند* مردمان پر امید روستا* رودها سعی و تلاش آموختند* از جوانان رشید روستا* پا به چشم روستای ما گذار* تا دلت مانند گل ها وا شود* صبح و شب در کوچه باغ سینه ات* از نوای بلبلان غوغا شود* حرکت و نیرو بود ابزارمان* در جهاد ما، هدف سازندگی ست* ناامید از باد و باران نیستیم* لطف ایزد رمز این سرزندگی ست* متحد چون خوشه های گندمیم* چشم بدخواهان ایران کور باد* دیر بادا روزگار همدلی* دست شب از صبح میهن دور باد!* به سفارش کانون استانی باشگاههای کشاورزان جوان کانون روستازادگان سرزمین آفتاب
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


داستان

تماس با مدیردر اين وبلاگ
در كل اينترنت
مشاهده صفحه جدید body > script:nth-child(12)

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

كد موسيقي براي وبلاگ